Aansprakelijkheidsverzekering

Aansprakelijkheidsverzekering Gemeente Den Haag
Door: Sandra Draisma
sandra-draisma

Voor de gemeente Den Haag heeft Sandra een Europese aanbesteding begeleid voor de aansprakelijkheidsverzekering. De gemeente was niet tevreden met het gegeven dat er al jaren sprake was van slechts één verzekeraar die zich inschrijft voor de opdracht. Het verzoek aan Sandra was, om in samenwerking met de klant, dit probleem op te lossen. Door haar kennis en ervaring met andere verzekeringsaanbestedingen (o.a. CAR en wagenpark) wist zij hoe de markt het beste benaderd kon/wil worden. Binnen de gemeentes van Nederland, is de gemeente Den Haag de eerste geweest die de onderhandelingsprocedure met vooraankondiging heeft ingezet voor deze specifieke opdracht. Verzekeraars zijn actief benaderd om mee te doen met deze procedure. In gezamenlijkheid met de aangemelde verzekeraars is de opdracht dusdanig geformuleerd dat er mogelijkheden ontstonden voor meerdere verzekeraars om een inschrijving in te dienen. En met succes: meerdere verzekeraars hebben inderdaad een inschrijving ingediend en bleken te voldoen aan de gestelde eisen/wensen.