AWBZ-WMO taakstelling

Regio Utrecht West AWBZ-WMO taakstelling
Door: Karin Reitsma-Hooijmans
karin-reitsma

Gemeenten werden per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de extramurale begeleiding AWBZ welke gedecentraliseerd zal worden als taakstelling binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015. Voor de Opdrachtgevers van de gemeenten uit de regio Utrecht West. zijnde de gemeenten: De Ronde Venen, Montfoort, Oudewater, Stichtse Vecht, Weesp, Wijdemeren en Woerden, heeft Karin een aanbesteding Best Value Procurement AWBZ uitgevoerd. De politieke boodschap was duidelijk: Continuïteit van de zorg moet geborgd zijn, De huidige infrastructuur moet behouden blijven, De prijs kwaliteit verhouding dient gehandhaafd te blijven, de cliënt dient keuze vrijheid te behouden, De transformatie en de vernieuwing dient in 2015 gerealiseerd te worden. De kwaliteitseisen dienen gehandhaafd te blijven, toegang van de zorg en ondersteuning lokaal en dichtbij. Daarnaast was er een bezuinigingsrealisatie van 25% en iedere zorgaanbieder diende een overeenkomst te krijgen, mitst geschikt.
Enkele kerncijfers
• 42 inschrijvers
• 18 nieuwe toetreders
• 7 gemeenten
• 28 productsoorten
• 25% besparing behaald
• Maximale keuze vrijheid voor de cliënt
Mate van inkoop (en politiek) complexiteit op een schaal van 0-10: 8
Mate van complexiteit door organisatie sensitiviteit op een schaal van 0-10: 8
Financiële omvang/contractwaarde: 24 miljoen euro