Best Value Procurement

Vrijdag 4 en zaterdag 5 maart 2016 hebben 3 sZIP-leden de training Best Value Procurement incl. B-certificaat gevolgd bij Buyers United.

Sandra Draisma, Karin Reitsma en Glenn de Vries hebben de training gevolgd van Best Value Procurement (BVP) via Buyers United. “We hebben twee leerzame dagen meegemaakt en afgerond met BVP certificering (B).”

Best Value is méér dan een inkoopmethodiek; het is een filosofie dat alle betrokken partijen volledig in hun kracht moeten komen te staan om maximale waarde te creëren voor het gemeenschappelijk doel.

Het Best Value gedachtegoed vindt zijn oorsprong bij professor Dean Kashiwagi (Arizona State University). Ook sZIP.nl omarmt zijn initiatief en adviseert opdrachtgevers in de toekomst hierover.

“Best Value moves the procurement function into the future by changing the paradigm, the function and the approach.” Dean Kashiwagi.

Best Value is inmiddels doorgedrongen tot de inkoop- en verkooppraktijk en heeft tot vergaande innovaties geleid, waarbij aanbieders maximale ruimte krijgen om zich van elkaar te onderscheiden.
Van “het controleren en beheersen van aanbieders” naar “loslaten en vertrouwen”. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Een paradigmashift is noodzakelijk en dat lukt alleen als u wordt ondersteund door experts die Best Value echt hebben doorleefd.

Buyers United