Best Value (Procurement)

Multiservices op basis van de Best Value (Procurement) methode
Door: Stef Simonis
stef-simonis

Stef heeft ruime ervaring met het toepassen en borgen van de Best Value (Procurement) methode. Voor de provincie Noord-Holland en voor de gemeente Purmerend heeft Stef meerdere projecten begeleid met deze methode. Voor beide organisaties heeft Stef voor de behoefte aan Catering, Schoonmaak en levering sanitaire artikelen een Best Value traject begeleid. Voor beide organisaties was het tamelijk nieuw om een dergelijke methode toe te passen. Het is Stef daarbij gelukt de projecten goed te doorlopen en de methode te borgen in de organisatie. Interne Opdrachtgevers hebben aangegeven zeer tevreden te zijn met de begeleiding die Stef heeft gegeven. Ook heeft Stef gezorgd dat er voor de periode na opdrachtverlening voldoende kennis en kunde is achtergebleven om tijdens de uitvoeringsperiode van het contract het contractmanagement goed vorm te geven. Eén contract vertegenwoordigt een waarde van 20 miljoen voor de looptijd van maximaal 10 jaar, de ander 3,1 miljoen met een looptijd van maximaal 7 jaar.