Biovergister

Biovergister Schiphol Nederland BV
Door: Emo Wiertsema
emo-wiertsema

Voor Schiphol Nederland BV heeft Emo het inkooptraject begeleid voor de ontwikkeling, bouw en 12 jarige exploitatie van een biovergistings instyalatie voor de productie van groen gas. De output van dit traject is een gecombineerd contract waarbij de bovengenoemde onderdelen zijn vastgelegd. Het traject kenmerkt zich door een complex geheel door langdurige- en zorgvuldige afstemming met opdrachtgevers, potentiele opdrachtnemers en de rijksoverheid in verband met subsidieverstrekking. In samenwerking met de projectleider heeft Emo dit traject tot een goed einde gebracht waarbij uiteindelijk met een solide partij tot overeenstemming is gekomen. Het selectie traject heeft in totaal 10 maanden geduurd. Na een marktverkenning zijn verschillende partijen uitgenodigd om een aanbieding te doen binnen de kaders van de opdrachtgever. Vervolgens is met vier partijen een detailleringsslag gemaakt en met 1 partij zijn contractonderhandelingen gestart. Door verschillen van inzicht tussen de partijen is deze onderhandeling gestaakt. Uiteindelijk is met een tweede partij wel tot volle tevredenheid een contract gesloten.

Mate van inkoop complexiteit op een schaal van 0-10: 8
Mate van complexiteit door organisatie sensitiviteit op een schaal van 0-10: 9

Financiële omvang/contractwaarde: 12 miljoen euro