Concurrentiegerichte dialoog

EU aanbesteding Vastgoed Registratie Informatie Systeem 2010-2011
Door: Paul (G.P.A.) Peek
paul-peek

Concurrentiegerichte dialoog – PB/S nr. 2010/S 245-374470
Contractwaarde: 500k euro

Bij de Provincie Noord-Holland heb ik in de periode van 2010-2011 de aanbesteding van het Vastgoed Registratie Informatie Systeem (VRIS) gedaan. Op basis van de beschikbare informatie, de wensen van de opdrachtgever (beschrijving van hoofd- en deelprocessen incl. activiteiten) en een marktconsultatie in het voortraject is gekozen voor een concurrentiegerichte dialoog. Na publicatie is de selectiefase gestart met als doel om partijen te selecteren voor de dialoogfase. Tijdens deze fase is op basis van de 1e blauwdruk, waarin de processen waren vastgelegd, de dialoog gevoerd met de geselecteerde partijen om deze processen verder te optimaliseren. Na diverse dialoogronden met de marktpartijen is gekomen tot een definitieve procesbeschrijving. De overgebleven 5 partijen hebben op basis van de aanbestedingsdocumenten een inschrijving ingediend. Gegund is aan de economisch meest voordelige inschrijving, de marktpartij die het beste aansloot bij de eisen en wensen van de provincie. De gebruikers hebben uiteindelijk een systeem gekregen wat boven verwachting voldeed. Een leuk traject met een mooi resultaat bij een marktpartij (I-Real) die we van tevoren niet in het vizier hadden!