sZip leden zijn zorgvuldig geselecteerd

Inkoopprofessional, die als ZZP-er werken en die zich willen aansluiten bij ons inkoopnetwerk kunnen zich aanmelden via de website. De aanmelding wordt beoordeeld door een toelatingscommissie. Na intern beraad binnen de commissie wordt er een advies uitgebracht aan het bestuur of deze kandidaat wel of niet kan worden voorgedragen om om zich voor te stellen aan de sZIP leden tijdens een eerstvolgende bijeenkomst. Na acceptatie van de zzp-er wordt de kandidaat het eerste halfjaar aspirant lid. Met sZIP streven we na een interessante partij te zijn waar opdrachtgevers en intermediairs terecht kunnen voor de juiste invulling van hun behoefte aan inkoopadviesdiensten en interim projecten c.q. opdrachten, zowel binnen de zorg-, private als de publieke sector.