Drempelbedragen Europese overheidsopdrachten

Enkele dagen geleden heeft de Europese Commissie de nieuwe drempelbedragen voor 2016-2017 aan de lidstaten bekendgemaakt. Met ingang van 1 januari 2016 gelden deze nieuwe drempelbedragen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen overheidsopdrachten voor werken, leveringen/diensten:

.

Type overheid Leveringen/Diensten Werken
Klassieke sectoren centrale overheid € 135.000,- € 5.225.000,-
Klassieke sectoren decentrale overheid € 209.000,- € 5.225.000,-
Nutssectoren en defensie- en veiligheidssector € 418.000,- € 5.225.000,-

De opdrachten moeten voldoen aan strenge mededingingsregels en gelden voor de volgende richtlijnen:

2004/17 (overheidsopdrachten nutssectoren);
2004/18 (overheidsopdrachten klassieke sectoren);
2009/81 (overheidsopdrachten veiligheid en defensie);
2014/24 (overheidsopdrachten klassieke sectoren);
2014/25 (overheidsopdrachten nutssectoren);
2014/23 (concessieovereenkomsten).