Emo Wiertsema | competentieprofiel

Naam Emo Wiertsema
Geboortedatum 26 september 1973
Woonplaats Leiden
Werkniveau HBO – WO
Jaren inkoopervaring 19 jaar
Inkoopopleidingen Nevi I, II, III, MSU+ auditeur
√   Profit
√   NON profit
Beschikbaarheid 100% Per 1-1-2016
Reisbereidheid 60 minuten
 

Ervaring

  Ervaring Opdrachtgever Periode
1 Voor Schiphol Nederland BV heeft Emo Diverse inkooptrajecten begeleid waaronder een aantal Europese aanbestedingen op gebied van bouw en infra. Daarnaast diverse onderhandse inkooptrajecten zoals de bouw en exploitatie van een biovergister, diverse voertuigen, dienstkleding, inhuur ICT diensten e.d.. Luchthaven Schiphol Augustus 2014 tot heden
2 In opdracht van de Raad van Bestuur het inventariseren van de investeringsbehoefte voor een nieuw te bouwen ziekenhuis iom specialisten. Coördineren van inkooptrajecten, afstemmen met projectteams, adviseren van projectleiders. Volgens Prince2 methodiek. Inkopen van investeringsgoederen (FAB/VMI) zoals OK inrichting, polikliniek inrichting en facilitaire zaken. Rapporteren aan de projectdirecteur en bewaken van budget. Budget € 35 miljoen Reinier de Graaf Gasthuis 2012 tot heden
3 Voor Remia is het onderhoud aan de machines en installaties cruciaal voor het operationele, primaire proces. Voor Remia is een analyse van de kosten van onderhoud gemaakt en worden contracten opnieuw aanbesteed. Kostenreductie, continuïteit en optimalisatie van processen zijn hierbij de belangrijkste doelstellingen Remia 2012
4 ZorgserviceXL doet de strategische inkoop en gehele logistiek voor vijf participerende ziekenhuizen. Een organisatie in beweging. Ter versteviging van het inkoopteam ben ik verantwoordelijk voor diverse inkooptrajecten zoals ICT projecten, ARBO-dienstverlening, uitbesteding technische dienst, nieuwbouw en uitbesteding van het restaurant, afvalverwerking voor de vijf participerende ziekenhuizen Zorgservice XL 2011 – 2012
5 Professionaliseren van de afdeling I&A onder een nieuwe hoofdafdeling. Interne trainingen geven, inkoopbeleid en inkoopjaarplan geschreven. Pakketstrategieën geïmplementeerd (studie en opleiding, reprografie en drukwerk en representatie). Begeleiden van Europese aanbestedingen onder andere voor het leerlingenvervoer, ARBO dienst, aanschaf voertuigen en (ver)bouw projecten Gemeente Zoetermeer 2010

Kerncompetenties
In verschillende inkoop gerelateerde functies heeft Emo veel ervaring opgedaan en deze kennis wil hij graag inzetten als interim manager in diverse branches. De meerwaarde voor uw organisatie is zijn brede inzetbaarheid, zowel op het gebied van beleidsontwikkeling, maar ook voor de inzet van praktische inkoopervaring en kennis.
Zijn manier van werken gaat uit van de visie en strategie van uw onderneming, op basis daarvan realiseert hij in samenwerking met uw onderneming een verantwoorde oplossing voor uw inkoopvraagstukken. Hij richt zich hierbij op samenwerking met cruciale functies en functionarissen binnen uw orderneming, samenwerking en goede communicatie leidt tenslotte tot het beste resultaat!