Europese subsidietrajecten

Dienstverlening Europese subsidietrajecten
Door: Sandra Draisma
sandra-draisma

De gemeente Den Haag voert verschillende subsidietrajecten uit. Zij kunnen dit zelfstandig, maar er zijn situaties waarbij er sprake is van een gebrek aan capaciteit. In deze gevallen wil de gemeente de mogelijkheid hebben om een externe dienstverlener in te zetten. Sandra heeft deze Europese aanbesteding begeleid. Voor de klant was het de eerste keer dat zij deelnamen aan een Europese aanbesteding. Samen met de klant heeft Sandra daarom veelvuldig overleg gevoerd over de procedure/EU regelgeving en de omschrijving van de opdracht. Een marktconsultatie is ingezet om de juiste verdeling in percelen vast te kunnen stellen. Uiteindelijk is de opdracht in drie percelen de markt opgezet, waarbij voor twee percelen sprake was van een mini-competitie (vijf leveranciers per perceel). Daarnaast was de beoordeling van deze twee percelen verschillend ten opzichte van het derde perceel. Bij de percelen met mini-competitie is, op advies van Sandra, enkel beoordeeld op kwaliteit. Enkel de kwalitatief beste partijen zijn daardoor in aanmerking gekomen voor de opdracht. De exacte opdracht kan pas bij de mini-competitie bepaald worden en op dat moment zal prijs onderdeel uitmaken van de gunning. Door middel van loting, begeleid door Sandra, is voor beide percelen uiteindelijk bepaald aan welke partijen de opdracht gegund werd.