Ingenieurs- en adviesdiensten

Ingenieurs- en adviesdiensten
Door: Stef Simonis
stef-simonis

Voor provincie Noord-Holland heeft Stef een niet openbare Europese aanbesteding begeleid voor de inhuur van ingenieurs- en adviesdiensten. Het oude contract liep ten einde, zodat er een nieuwe aanbesteding gehouden moest worden. Door de veranderende markt en een gewijzigde behoefte vanuit de interne organisatie moest van ‘scratch’ af aan worden begonnen. Stef heeft een actieve rol gespeeld met het ophalen van de interne klantvraag en het vertalen hiervan in de aanbestedingsdocumenten. In samenwerking met het gehele projectteam is uiteindelijk een uitvraag gedaan. Er werd gekozen voor het toepassen van meerdere percelen, met per perceel meerdere opdrachtnemers. Hierdoor was het belangrijk het aanbestedingsproces zorgvuldig, duidelijk en transparant vorm te geven. Het is Stef, door zijn kennis en ervaring, gelukt de aanbesteding goed te doorlopen en met een positief resultaat, voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemers, af te sluiten. Ook is door afgewezen partijen aangegeven dat het aanbestedingsproces duidelijk, helder en transparant is verlopen. Het bleek uiteindelijk een zeer succesvol contract met een waarde over vier jaar gemeten van meer dan 80 miljoen euro.