Inkoopprofessionalisering

Inkoopprofessionalisering Gemeente Leeuwarden
Door: Radjes Boejharat
radjes-boejharat

Onder invloed van de economische neergang en de notie dat inkoop anders en beter moet besloot de Directieraad tot inkoopprofessionalisering. In de rol van projectleider heeft Radjes de verbeteringen vorm gegeven met de medewerkers in verschillende lagen van de diverse organisatie onderdelen. Er is een visie opgesteld en van hieruit concreet gemaakt in een actieplan dat een aantal jaren vooruit keek. Radjes heeft mee helpen implementeren en in de dagelijkse aanbestedingspraktijk zelf geïmplementeerd door de (Europese) aanbestedingen gedigitaliseerd uit te voeren, contractmanagement introduceren, inkoopbeleid samen met de juristen schrijven, de organisatiestructuur met afdelingsmanagers concretiseren. Dit is maar een tipje van de sluier. De Gemeente Leeuwarden kijkt met tevredenheid terug.

Mate van inkoop complexiteit op een schaal van 0-10: 8
Mate van complexiteit door organisatie sensitiviteit op een schaal van 0-10: 8

Financiële omvang/contractwaarde: n.v.t.