Lid worden?

Bedankt dat je interesse toont in ons samenwerkingsverband van zelfstandige inkoop professionals.
Met dit inkoopnetwerk van gelijkgestemde freelancers (zzp-ers) staan we samen sterker dan alleen op de punten die we zelf belangrijk vinden. Je aansluiten bij ons samenwerkingsverband kan, mits voldaan wordt aan onderstaande condities.

Wat verwachten wij van onze leden/maten:

  • Wij verwachten van de leden dat ze mee-organiseren, omdat onze maatschap gevormd wordt vóór én dóór de leden
  • Je deelname is op basis van vrijwillige deelname maar zeker niet vrijblijvend
  • Elk lid is verplicht om 70% van alle sZIP bijeenkomsten bij te wonen
  • Van de sZIP leden wordt tevens verwacht dat zij de sZIP gedragscode en statuten zullen onderschrijven en naleven

Wat heb je nodig om je aan te melden:

  • Een ingevuld ervaringsoverzicht
  • Een ondertekende deelnemersverklaring
  • Een geldig uittreksel van de KvK
  • Een geldige VAR verklaring (t/m 2016)

De documenten “ervaringsoverzicht en de deelnemersverklaring” kun je opvragen via info@szip.nl.
Deze worden dan binnen 1 week per mail toegezonden.

Toelating:

Toetreding van een lid wordt bepaald door zijn/haar kwaliteitsniveau en competenties.
Ieder nieuw lid wordt “gescreend” door onze toelatingscommissie.

De kosten:
Wij verwachten een bijdrage voor bekostiging van de minimale middelen waarop het samenwerkingsverband draait, bijvoorbeeld de gemeenschappelijke website met informatie van/voor leden, gezamenlijke huisstijl en de provider kosten. Het lidmaatschap voor het jaar 2016 is vastgesteld op € 250,- (te voldoen bij aanmelding). Los daarvan wordt ook nog een eenmalige entreefee gevraagd na akkoord over toetreding tot de maatschap.