Structuur kosten KPN

Structuur aanbrengen in inhuur en kosten: KPN
Door: Wim Bouwman
wim-bouwman

In de periode bij KPN managede ik een omvangrijke ICT afdeling waar 80% van het personeel was ingehuurd. Er was een behoorlijke wildgroei en versnippering van functies en tarieven. Samen met collega’s van andere afdelingen heb ik een rationalisatie doorgevoerd in de functies en tarieven. Daarmee is de basis gelegd bij KPN voor raamovereenkomsten met preferred suppliers op basis van een functiebouwwerk en tarieven. Leveranciers zijn geselecteerd en gecontracteerd. Hierna heeft een migratieslag plaatsgevonden om ingehuurde medewerkers op de gedefinieerde functies te plaatsen. Een besparing van 10-20 % was hiermee bereikt op de inhuur ICT dat toen een omvang had van ca. 80 M euro . Bij iedere opdracht die ik uitvoer ben ik alert op de wijze waarop wordt ingehuurd