Europese aanbesteding Deltares

Europese aanbesteding Project Mainport Rotterdam : Deltares
Door: Wim Bouwman
wim-bouwman

De aanleg van de 2e Maasvlakte heeft gevolgen gehad voor de stand van vissen, vogels en zeedieren die in dat gebied leefden. Compensatiemaatregelen zijn daarom opgesteld om de effecten voor de dieren niet nadelig te beïnvloeden. De maatregelen hielden in dat de leefgebieden van deze dieren werden verplaatst waar de voorwaarde was gesteld dat er geen achteruitgang van de ecologische omstandigheden zou plaatsvinden. In het kader van het Project Mainport Rotterdam (PMR) voordelta is een Europese aanbesteding door mij in samenwerking met de (interne)klanten uitgevoerd om in verschillende percelen deskundige organisaties (kennisinstituten) te contracteren om de leefgebieden en aantallen van vissen, vogels en zeedieren te monitoren gedurende een aantal jaren. De uitdaging in het traject was om binnen de gestelde tijd partijen (incl. internationaal) te contracteren die ook de samenhang van de verschillende percelen zouden kunnen waarborgen.
De Engelstalige aanbesteding leverde inschrijvingen op, echter het budget op basis van de raming bleek bij lange na niet voldoende. Verder waren er in verschillende percelen voorstellen geweest van leveranciers die verder in samenhang moesten worden uitgewerkt. Het budget is verhoogd en een omvangrijke vergadering heb ik georganiseerd en voorgezeten om de partijen de samenhang tussen de percelen te laten borgen (Opdrachtwaarde ca. 12 M euro)