Optimalisatie NPD proces

Optimalisatie NPD proces en inkoop bijdrage aan EBIT
Door: Wilco van Regteren
wilco-van-regteren

Situatie
Als één van de eerste projecten waarbij ik betrokken werd toen ik als Sr. Corperate Category Manager startte bij Aviko was de finale onderhandeling met een 3rd party leverancier. Er was bijna een jaar gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuwe range van diepvries maaltijden met een externe leverancier. En ondanks dat er al onderhandeld was over de finale kostprijs, was er nog geen overeenstemming bereikt, “dat is een taak voor inkoop”!
Met alle beste bedoelingen werd niet de beoogde kostprijs bereikt en het gehele project moest opnieuw worden gestart met een nieuwe leverancier.

Aanpak
Ik heb toen de projectleiding vanuit mijn inkooprol op mij genomen en samen met hetzelfde NPD team, een ‘brown paper session’ gedaan. Hierbij zijn alle processtappen doorlopen, de ‘go/no go’ momenten bepaald en de te maken ontwikkelingskosten, waar het kon, zover mogelijk naar achter geschoven.
Vervolgens is na marktonderzoek een selectie gemaakt van 3 potentiele leveranciers, die door Marketing en Inkoop zijn bezocht en beoordeeld op diverse criteria, met de ‘target price’ als één van de belangrijkste. Op basis hiervan is een finale leverancier gekozen waarmee het ontwikkelingsproces is doorlopen.

Resultaat
Het eindresultaat leverde niet alleen kwalitatief goede diepvriesmaaltijden op, onder de vooraf overeengekomen ‘target price’ en ontwikkelingsbudget, maar veel belangrijker nog, het gehele proces heeft minder dan 6 maanden geduurd. De template is daarna voor nieuwe ontwikkelprojecten toegepast, waarmee de ‘time-to-market’ gemiddeld met 4-6 maanden werd ingekort. Dit had weer tot gevolg dat er ook een half jaar eerder omzet gedraaid kon worden. Inkoop kan waarde toevoegen aan een organisatie en een bijdrage leveren aan de EBIT!