Radjes Boejharat | Competentieprofiel

.

Naam Radjes Boejharat
Geboortedatum 20 oktober 1968
Woonplaats Houten
Werkniveau HBO/WO
Jaren inkoopervaring >20 jaar
Inkoopopleidingen MBA Executive MBA, Master – Chemical Engineering
√   Non Profit
√   Profit
Beschikbaarheid 100% per 1-5-2018
Reisbereidheid 60-75 minuten

Ervaring

Ervaring Opdrachtgever Periode
1
Senior Inkoopadviseur:
• Europees Aanbesteden van openbare werken (Fysiek domein) van de Gemeente Den Haag
  Ontwikkelen en implementeren van een inkooptoolkit.
Gemeente Den Haag December 2017-heden
2 Senior Inkoopadviseur:
• Europees Aanbesteden van Spareparts en Equipments voor diverse materieelseries van NedTrain.
• Auditeren van Leveranciers
Nederlandse Spoorwegen NedTrain Februari 2016 tot December 2017
3 Senior Inkoopadviseur:
• Europees Aanbesteden van procesinstallaties (o.m. compressoren en turbines) en materialen
• Coachen en kennis delen met collega’s
• Auditeren van Leveranciers
Gasunie Oktober 2014 tot 2016
4 Senior Procurement Advisor ‘Uithoflijn’:
• Europees Aanbesteden:
-Traminfrastructuur Project Uithoflijn, Niet-openbare procedure (Publicatie 13 nov. 2013) ter
waarde van 75 miljoen euro.
-Ingenieursdiensten voor Back Office
• Technische vraagspecificatie (VS01) opstellen
• Diverse Meervoudig Onderhandse procedures uitgevoerd
Bestuur Regio Utrecht Juli 2013 tot heden
5 Senior Procurement Advisor:
• Volledig digitaal uitvoeren van complexe Aanbestedingen van Werken
• Geintergreerd contracteren op basis van UAV-GC 2005
• Standaardiseren van inkoopprocessen en procedures
• Verandering doorvoeren in de praktijk van Aanbestedingen
• Implementatie aanbestedingswet 2012
Oasen Mei 2013 tot juli 2013

Kernvaardigheden
De klant kan rekenen op een resultaatgerichte werkwijze en een spectrum aan analytische/ conceptuele- en communicatieve- vaardigheden. Radjes kenmerkt zich door zijn nimmer aflatende ijver en gevoel voor het verbinden en samen laten werken van mensen.