Stef Simonis | Competentieprofiel

Naam Stef Simonis
Geboortedatum 7 maart 1970
Woonplaats Heerhugowaard
Werkniveau HBO+
Jaren inkoopervaring 12 jaar
Inkoopopleidingen Nevi I, II (tactisch), Best Value A-gecertificeerd
√   Non Profit
√   Profit
Beschikbaarheid 100% per 1-7-2016
Reisbereidheid 60 minuten

Ervaring

Ervaring Opdrachtgever Periode
1 Voor de Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO) is Stef als Best Value Expert ingehuurd om te ondersteunen in de voorbereidingsfase ten behoeve van de realisatie van de meldkamer Noord-Holland. Landelijke Meldkamer Organisatie Maart 2016 tot heden
2 Voor de gemeente Purmerend is Stef als senior inkoopadviseur betrokken geweest bij het professionaliseren van de inkooporganisatie. Daarnaast is hij begeleider bij diverse EU aanbestedingstrajecten (L/D/W). Hij adviseert de interne organisatie over (strategische) inkooptrajecten. Hij begeleidt en leidt interne klanten op en collega inkopers op het gebied van Best Value methode. Stef stelt inkoopjaarplannen op en adviseert tevens het college van B&W. Gemeente Purmerend April 2014 tot heden
3 Voor de Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland heeft Stef als senior inkoopadviseur diverse EU aanbestedingen (L/D/W) begeleid en is hij betrokken geweest bij het professionaliseren van de inkoopafdeling. Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland April 2014 tot heden
4 Voor de provincie Utrecht heeft Stef als senior inkoopadviseur het inkoopplan voor het project ‘fietsbrug Nigtevecht’ opgesteld om te komen tot een (EU) aanbesteding van een fietsbrug op basis van BVP (Best Value Procurement) over het Amsterdams Rijnkanaal nabij Nigtevecht op een locatie die bepaald is aan de hand van een multi criteria analyse. Provincie Utrecht Maart 2013 tot augustus 2013
5 Voor de Provincie Noord-Holland heeft Stef in vaste dienst gewerkt als inkoopadviseur van de afdeling Inkoop, sector Middelen. Hij heeft daar meerdere (EU) aanbestedingen begeleid op het gebied van zowel Leveringen, Diensten als Werken. Provincie Noord-Holland Januari 2008 tot april 2014

Kerncompetenties
Stef is een echte professional, hij communiceert helder, heeft een rustige grondhouding en is tevens goed in staat om resultaatgericht te werken. Verder heeft Stef als specialiteit om te werken vanuit moderne en innovatieve aanbestedingsvormen, zoals met functionele specificaties (waaronder UAV-gc) en Best Value (BV / Prestatie Inkoop), Best Value A-Gecertificeerd .