Traminfrastructuur Uithoflijn

EU Aanbesteding van de Traminfrastructuur van de Uithoflijn (Utrecht)
Door: Radjes Boejharat
radjes-boejharat

Dit prestigieuze project van de Gemeente Utrecht en de Provincie Utrecht is binnen de gestelde kaders van tijd en budget aanbesteed. De marktconsultatie, voorbereiding van het contractdossier en de onderhandelingsprocedure duurde bijna 2 jaar. Het ging hier om de gunning van een Engineering & construct contract onder de UAV-GC 2005 voor de traminfrastructuur. De complexiteit bestond uit de politieke context (veel stakeholder met soms tegengestelde belangen) en de het opstellen van de relevante gunningscriteria voor een markt waarin de competitie buitengewoon hoog is. Zorgvuldigheid was daarom vereist om zodat partijen duidelijkheid hadden en hierop hun inschrijving goed konden indienen. Een aantal kengetallen:

1. Een informatie-intensieve procedure:
– Meer dan 400 inlichtingen verstrekt;
– Meer dan 200 e-mails verstuurd;
2. Een omvangrijk besluitvormingsproces:
– 25 interne en externe beoordelaars
– 2 Opdrachtgevers en meerdere (stakeholders)
3. Een omvangrijk beoordelingsproces
– 5 kwaliteitscriteria met ongeveer 15 beoordelingsaspecten
– Veel te beoordelen procesdocumenten.

Noemenswaardig is het beoordelingsproces dat heel intens was gezien de belangen en gevoeligheid. En de hardheid van de scope die tijdens de procedure nog wel eens veranderde. De hele digitaal uitgevoerde aanbestedingsprocedure is zeer succesvol geweest onder begeleiding van Radjes. In december 2014 is de traminfrastructuur gegund.

Mate van inkoop complexiteit op een schaal van 0-10: 10