Vliegtuig platformen

EU Aanbesteding Vliegtuig platformen Rotterdam Airport
Door: Emo Wiertsema
emo-wiertsema

De vliegtuigopstelplaatsen van Rotterdam Airport zijn aan de einde van de technische levensduur en worden vervangen. De selectie van de aannemer is uitgevoerd middels een Europese aanbesteding via Tenderned. Emo heeft dit traject begeleid. Gezien de kennis en ervaring van de teamleden van EU aanbestedingen heeft de nadruk bij deze aanbesteding gelegen op kennisdeling van het aanbestedingsproces. De technische specificaties zijn vastgelegd in een RAW bestek. Dat heeft ertoe geleid dat de communicatie zich voornamelijk richt op de EU regelgeving en wijze van aanbesteden om de beste marktpartij te selecteren.

Mate van inkoop complexiteit op een schaal van 0-10: 6
Mate van complexiteit door organisatie sensitiviteit op een schaal van 0-10: 7

Financiële omvang/contractwaarde: 15 miljoen euro