Wim Bouwman | Competentieprofiel

.

Naam Wim Bouwman
Geboortedatum 20 oktober 1957
Woonplaats Voorburg
Werkniveau WO
Jaren inkoopervaring >20 jaar
Inkoopopleidingen Nevi
√   Non Profit
√   Profit
Beschikbaarheid 50% per 1-7-2016
Reisbereidheid 60-75 minuten

Ervaring

Ervaring Opdrachtgever Periode
1 Voor de gemeente Den Haag is Wim als Senior inkoopadviseur werkzaam. Hij adviseert over Inkoopvraagstukken en voert EU aanbestedingen uit. Daarnaast is hij trekker van een aantal professionaliseringstrajecten op de afdeling waaronder het opzetten van een (centraal) inkoopportaal binnen de gemeente. Hij vervangt Hoofd Inkoop Leveringen & Diensten bij diens afwezigheid. Gemeente Den Haag Februari 2013 tot heden
2 Voor de Rechtspraak heeft Wim als Senior inkoopadviseur een (centrale) inrichting van de inkooporganisatie gerealiseerd. Voor deze inrichting heeft Wim een organisatie- en formatieplan geadviseerd gebaseerd op de functies in de (nieuwe) landelijke en centrale organisatie. Voor deze inkooporganisatie heeft Wim tevens een producten & diensten catalogus opgesteld. Vanaf de start van de nieuwe afdeling heeft Wim deze nieuw ingerichte afdeling gemanaged. De opzet van (centraal) contractmanagement was een onderdeel van de opdracht.

Voorafgaande aan de organisatie opdracht heeft Wim een (vernieuwd) inkoopbeleid voor de gehele Rechtspraak organisatie opgesteld en geïmplementeerd. Daarvoor heeft hij onder andere een volledige inkoopanalyse uitgevoerd.
Daarnaast heeft hij een aantal Europese aanbestedingen uitgevoerd.

Raad voor de Rechtspraak Oktober 2009 tot december 2012
3 Voor Deltares heeft Wim als Senior inkoopadviseur inkoopbeleid opgesteld en geïmplementeerd.
Onderdeel hiervan was het organiseren van workshops. Daarnaast heeft Wim Europese aanbestedingen en inkooptrajecten uitgevoerd.
Deltares Januari 2008 tot juli 2009
4 Bij Rijkswaterstaat was Wim als Interim Manager verantwoordelijk voor de inkoopafdeling van het Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ). In deze opdracht heeft hij inkoop binnen RIKZ op de kaart gezet in een veranderende omgeving. In deze periode heeft hij ook de introductie van SAP begeleid en de bijhorende inkoopprocessen ingeregeld.
Daarnaast heeft hij strategische personeelsanalyses uitgevoerd in het kader van een kennismanagement traject bij Rijkswaterstaat.
Rijkswaterstaat September 2005 tot december 2007
5 Manager Inkoopdiensten NIC/Proclare Oktober 2001 tot juli 2005

Kerncompetenties
Wim is enthousiast, resultaatgericht, zorgvuldig, flexibel en communicatief. Op een diplomatieke manier weet hij de neuzen dezelfde kant op te bewegen.