Lidmaatschapsvoorwaarden

Bedankt dat je interesse toont in het samenwerkingsverband van Zelfstandige Inkoopprofessionals genaamd “sZIP.nl”.

Met dit samenwerkingsverband van gelijkgestemde freelancers (zzp-ers) staan we samen sterker dan alleen op de punten die wij belangrijk vinden. Lid worden kan, mits voldaan wordt aan onderstaande condities.

Wat verwachten wij van onze leden?

  • Wij verwachten van leden dat ze mee-organiseren, omdat ons samenwerkingsverband gemaakt wordt vóór en dóór de leden
  • Je deelname is op basis van vrijwillige deelname maar zeker niet vrijblijvend
  • Elk lid is verplicht om 70% van alle sZIP bijeenkomsten bij te wonen
  • Van de sZIP leden wordt tevens verwacht dat zij de sZIP gedragscode en statuten zullen onderschrijven en naleven

Wat heb je nodig om je aan te melden?

  • Een volledig ingevuld aanmeldingsformulier
  • Een ondertekende deelnemersverklaring
  • Een geldige (kopie) uittreksel van de KvK
  • Een geldige VAR verklaring (t/m 2016)

De documenten “aanmeldingsformulier en de deelnemersverklaring” kun je opvragen via het contactenformulier of mailadres info@szip.nl.
Deze worden dan binnen enkele dagen digitaal toegezonden.

Toelating
Toetreding van een lid wordt bepaald door zijn/haar kwaliteitsniveau en competenties.
Ieder nieuw lid wordt”gescreend”door onze toelatingscommissie.

De kosten
Wij verwachten een bijdrage voor bekostiging van de minimale middelen waarop de vereniging draait,
bijvoorbeeld de gemeenschappelijke website met informatie van/voor leden, gezamenlijke huisstijl en de
provider kosten. De kosten voor het lidmaatschap voor het jaar 2016 is vastgesteld op € 250,- (voldoen bij aanmelding).
Daarnaast wordt van iedere nieuw lid een eenmalige entreefee gevraagd van € 500,-.