sZIP Spendanalyse geeft gemeente handvat voor verdere inkoop professionalisering

sZIP Spendanalyse geeft gemeente handvat voor verdere inkoop professionalisering

In Maart 2017 werden wij door een gemeente gevraagd een offerte te maken voor een ‘spendanalyse’ voor hun uitgaven van de jaren 2014-2016. Nadat uit meerdere aanbiedingen sZIP als beste partij was geselecteerd, kon eind April worden gestart met het verwerken van de data. De data dump bleek sterk ‘vervuild’ te zijn; gelukkig kon gebruik worden gemaakt van een eigen sZIP ‘analyse-tool’ waardoor er al na enkele dagen een aanvang kon worden gemaakt met de analyse.

Binnen 4 weken waren de uitgaven in een gestandaardiseerde categorisatie-matrix verwerkt en bood de analyse een inzage in:

  • Pareto analyse leverancier-omzet
  • Pareto analyse leverancier-order
  • Top 25 leveranciers in aantal facturen
  • Spend per categorie
  • Top 25 leveranciers
  • Spend per budgethouder

Tevens is er een voorstel gedaan tot een verbeterde inkoop efficiency (order proces, factuur verwerking, verplichtingen administratie en contract management), met daaraan gekoppeld een besparingspotentieel per categorie.

De gemeente was zeer onder de indruk van de analyse en het advies, met name omdat het hun een betrouwbare basis bood voor een volgende stap in hun verdere inkoop professionalisering. Uiteraard waren wij blij met deze reactie van een zeer tevreden klant!

Wilt u meer weten over onze spendanalyse-tool, neem dan contact met ons op via info@szip.nl

Stef Simonis behaalt Best Value Level A+ certificering

Stef Simonis behaalt Best Value Level A+ certificering

Stef Simonis, consultant en eigenaar van SPS Advies en lid van sZIP, heeft het IMT, PIPS en TTT-examen gehaald en is daarmee Best Value Level A+ gecertificeerd. Met de certificering is hij een van de in totaal 33 personen met een Best Value Level A+ notering in Nederland.

Stef behaalt dus het hoogste niveau in de Best Value Certificering, het Level A+ certificaat. Voor deelname moeten cursisten eerder een Level A-certificaat behaald hebben. De Level A+ trainingen worden geëxamineerd in Phoenix, USA door de Arizona State University, middels het programma “Train the Trainer Course”. Na het behalen van de Level A+ certificering wordt de certificaathouder vermeld in het register van Best Value A+ certificaathouders van de PBSRG.

Wij van sZIP feliciteren Stef met het behalen van dit prachtige certificaat.

Voorzittershamer overgedragen

Voorzittershamer overgedragen

Maandag 9 januari 2017 heeft Paul Peek tijdens de 1e bijeenkomst dit jaar het voorzitterschap overgedragen aan Sandra Draisma en Karin Reitsma.

Maandag 9 januari jl. was de 1e bijeenkomst van sZIP in het nieuwe jaar. Tijdens deze bijeenkomst is het voorzitterschap door Paul overgedragen aan Sandra en Karin. Zij gaan samen de functie van voorzitter en secretaris in de maatschap op zich nemen. Sandra vervulde reeds de functie van secretaris.

Paul werd door zijn inkoopcollega’s bedankt voor al zijn werk de afgelopen tijd voor de maatschap en werd in het zonnetje gezet met een mooie plant en een paar lekkere flessen wijn.

De maatschap sZIP zal onder de bezielende leiding van Sandra en Karin dit jaar volgende stappen gaan maken om sZIP verder op de kaart te zetten. Hiervoor is een 2-daagse heisessie half maart gepland waarin we het met elkaar gaan hebben over de doelstellingen van de maatschap en waar we over een aantal jaren willen staan.

Paul-Sandra voorzitterschap

sZIP-leden hebben zich verenigd in een maatschap

sZIP-leden hebben zich verenigd in een maatschap

Vrijdag 1 juli 2016 is sZIP officieel ingeschreven in de Kamer van Koophandel als maatschap.

Na een aantal jaren van intensieve samenwerking en voorbereiding was vrijdag 1 juli 2016 het officiële moment dat de sZIP leden zich als maatschap hebben verenigd door zich bij de Kamer van Koophandel als samenwerkingsverband Zelfstandige Inkoop Professionals in te schrijven. Iets waar we met elkaar trots op mogen zijn.

Inschrijving KvK 1-7-16

Dit heugelijk moment hebben we met elkaar gevierd in de mooie stad Utrecht. Samen zijn we letterlijk en figuurlijk het bootje ingestapt en hebben we vanaf de Utrechtse grachten de historie van de binnenstad mogen bewonderen.

Utrechtse grachten 1-7-16

Best Value A-certificering voor Stef Simonis

Best Value A-certificering voor Stef Simonis

Donderdag 7 april 2016 heeft Stef Simonis (sZIP-lid) het A-certificaat Best Value behaald.

De Best Value certification board heeft geconcludeerd dat Stef de methodiek op juiste wijze toe kan passen en de theorie kan overbrengen. Met dit certificaat heeft Stef het bewijs dat hij als individu in staat is het traject volgens de Best Value aanpak zelfstandig van A tot en met Z te volbrengen.

Met het A-certificaat staat Stef ingeschreven in het openbare register van Best Value A-certificaathouders op de website Best Value Nederland en van PBSRG (Performance Based Studies Research Group) van de Arizona State University (ASU).

Logo ASU

Studiemiddag Aanbestedingsrecht

Studiemiddag Aanbestedingsrecht

Nieuwe inzichten tijdens leerzame middag, deze zijn goed te gebruiken in mijn dagelijkse werk, een echte aanrader!

Reactie van Karin Reitsma over ‘Studiemiddag Aanbestedingsrecht’

‘Na de leergang Aanbestedingsrecht voor Inkopers gevolgd te hebben, had ik de behoefte aan een verdiepingsslag. Deze heb ik gevonden in de vorm van de aanvullende studiemiddagen, waarbij actuele onderwerpen worden uitgediept. Tijdens de dialoog van professor Chris Jansen waren nieuwe inzichten vanuit de collegezaal ingebracht, hierdoor ontstonden nieuwe uitgangspunten. Deze zijn goed te gebruiken in mijn dagelijkse werk, een echte aanrader!’

Tijdens de studiemiddagen staan thema’s centraal die op dit moment aanleiding geven tot vragen en discussies in de inkoop- en aanbestedingspraktijk. Tijdens deze studiemiddagen wordt niet – zoals vaak te doen gebruikelijk is- volstaan met een inventariserende bespreking van relevante wet- en regelgeving en jurisprudentie. Het is nadrukkelijk de bedoeling die wet- en regelgeving te problematiseren aan de hand van een discussie op basis van voorbeelden uit de praktijk en daar ook de deelnemers aan de studiebijeenkomsten bij te betrekken. Het uiteindelijke doel om de richtingen waarin het recht zich wel en niet zou moeten ontwikkelingen, te duiden.

De cursusleiding is in handen van Prof. mr. Chris Jansen, hoogleraar privaatrecht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, hoogleraar privaatrechtelijk bouwrecht aan de Universiteit van Tilburg, raadsheer plaatsvervanger in het Hof ’s-Her togenbosch en vicevoorzitter van de Commissie van Aanbestedingsexperts. Daarnaast zullen er bijdragen worden geleverd door onderzoekers uit zijn onderzoeksteam en door experts uit de advocatuur en de inkoop- en aanbestedingspraktijk.

Best Value Procurement

Best Value Procurement

Vrijdag 4 en zaterdag 5 maart 2016 hebben 3 sZIP-leden de training Best Value Procurement incl. B-certificaat gevolgd bij Buyers United.

Sandra Draisma, Karin Reitsma en Glenn de Vries hebben de training gevolgd van Best Value Procurement (BVP) via Buyers United. “We hebben twee leerzame dagen meegemaakt en afgerond met BVP certificering (B).”

Best Value is méér dan een inkoopmethodiek; het is een filosofie dat alle betrokken partijen volledig in hun kracht moeten komen te staan om maximale waarde te creëren voor het gemeenschappelijk doel.

Het Best Value gedachtegoed vindt zijn oorsprong bij professor Dean Kashiwagi (Arizona State University). Ook sZIP.nl omarmt zijn initiatief en adviseert opdrachtgevers in de toekomst hierover.

“Best Value moves the procurement function into the future by changing the paradigm, the function and the approach.” Dean Kashiwagi.

Best Value is inmiddels doorgedrongen tot de inkoop- en verkooppraktijk en heeft tot vergaande innovaties geleid, waarbij aanbieders maximale ruimte krijgen om zich van elkaar te onderscheiden.
Van “het controleren en beheersen van aanbieders” naar “loslaten en vertrouwen”. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Een paradigmashift is noodzakelijk en dat lukt alleen als u wordt ondersteund door experts die Best Value echt hebben doorleefd.

Buyers United

Drempelbedragen Europese overheidsopdrachten

Drempelbedragen Europese overheidsopdrachten

Enkele dagen geleden heeft de Europese Commissie de nieuwe drempelbedragen voor 2016-2017 aan de lidstaten bekendgemaakt. Met ingang van 1 januari 2016 gelden deze nieuwe drempelbedragen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen overheidsopdrachten voor werken, leveringen/diensten:

.

Type overheid Leveringen/Diensten Werken
Klassieke sectoren centrale overheid € 135.000,- € 5.225.000,-
Klassieke sectoren decentrale overheid € 209.000,- € 5.225.000,-
Nutssectoren en defensie- en veiligheidssector € 418.000,- € 5.225.000,-

De opdrachten moeten voldoen aan strenge mededingingsregels en gelden voor de volgende richtlijnen:

2004/17 (overheidsopdrachten nutssectoren);
2004/18 (overheidsopdrachten klassieke sectoren);
2009/81 (overheidsopdrachten veiligheid en defensie);
2014/24 (overheidsopdrachten klassieke sectoren);
2014/25 (overheidsopdrachten nutssectoren);
2014/23 (concessieovereenkomsten).

Website van sZIP gaat ‘live’

Website van sZIP gaat ‘live’

Website van sZIP ‘live’

De website van het Samenwerkingsverband van Zelfstandige Inkoopprofessionals gaat zeer binnenkort ‘live’.

De laatste hand wordt gelegd aan het bewerken en toevoegen van verschillende content voor de website.
We zijn nu al allemaal erg trots op onze nieuwe site.
Maar zijn natuurlijk ook benieuwd wat u ervan vindt!

Laat een reactie achter op onze website via contact.

sZip heeft nieuwe huisstijl

sZip heeft nieuwe huisstijl

sZip heeft enthousiast besloten om een samenwerking met Unicum Communicatie aan te gaan. “We zijn als professionele inkopers aardig ervaren in het selecteren van communicatieburo’s. Het komt niet vaak voor dat één partij zoveel integraal kan bieden tegen nog eens een zeer betaalbaar tarief.”, aldus voorzitter Paul Peek van Pro-Act Procurement Solutions. “De keuze is dan ook unaniem op Unicum gevallen. Ze zijn zeer betrokken en leveren altijd meer dan je verwacht.” Lees meer