Voorzittershamer overgedragen

Maandag 9 januari 2017 heeft Paul Peek tijdens de 1e bijeenkomst dit jaar het voorzitterschap overgedragen aan Sandra Draisma en Karin Reitsma.

Maandag 9 januari jl. was de 1e bijeenkomst van sZIP in het nieuwe jaar. Tijdens deze bijeenkomst is het voorzitterschap door Paul overgedragen aan Sandra en Karin. Zij gaan samen de functie van voorzitter en secretaris in de maatschap op zich nemen. Sandra vervulde reeds de functie van secretaris.

Paul werd door zijn inkoopcollega’s bedankt voor al zijn werk de afgelopen tijd voor de maatschap en werd in het zonnetje gezet met een mooie plant en een paar lekkere flessen wijn.

De maatschap sZIP zal onder de bezielende leiding van Sandra en Karin dit jaar volgende stappen gaan maken om sZIP verder op de kaart te zetten. Hiervoor is een 2-daagse heisessie half maart gepland waarin we het met elkaar gaan hebben over de doelstellingen van de maatschap en waar we over een aantal jaren willen staan.

Paul-Sandra voorzitterschap