Studiemiddag Aanbestedingsrecht

Nieuwe inzichten tijdens leerzame middag, deze zijn goed te gebruiken in mijn dagelijkse werk, een echte aanrader!

Reactie van Karin Reitsma over ‘Studiemiddag Aanbestedingsrecht’

‘Na de leergang Aanbestedingsrecht voor Inkopers gevolgd te hebben, had ik de behoefte aan een verdiepingsslag. Deze heb ik gevonden in de vorm van de aanvullende studiemiddagen, waarbij actuele onderwerpen worden uitgediept. Tijdens de dialoog van professor Chris Jansen waren nieuwe inzichten vanuit de collegezaal ingebracht, hierdoor ontstonden nieuwe uitgangspunten. Deze zijn goed te gebruiken in mijn dagelijkse werk, een echte aanrader!’

Tijdens de studiemiddagen staan thema’s centraal die op dit moment aanleiding geven tot vragen en discussies in de inkoop- en aanbestedingspraktijk. Tijdens deze studiemiddagen wordt niet – zoals vaak te doen gebruikelijk is- volstaan met een inventariserende bespreking van relevante wet- en regelgeving en jurisprudentie. Het is nadrukkelijk de bedoeling die wet- en regelgeving te problematiseren aan de hand van een discussie op basis van voorbeelden uit de praktijk en daar ook de deelnemers aan de studiebijeenkomsten bij te betrekken. Het uiteindelijke doel om de richtingen waarin het recht zich wel en niet zou moeten ontwikkelingen, te duiden.

De cursusleiding is in handen van Prof. mr. Chris Jansen, hoogleraar privaatrecht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, hoogleraar privaatrechtelijk bouwrecht aan de Universiteit van Tilburg, raadsheer plaatsvervanger in het Hof ’s-Her togenbosch en vicevoorzitter van de Commissie van Aanbestedingsexperts. Daarnaast zullen er bijdragen worden geleverd door onderzoekers uit zijn onderzoeksteam en door experts uit de advocatuur en de inkoop- en aanbestedingspraktijk.