Inkooponderzoek – 0-meting

Wilt u uw huidige inkooporganisatie in kaart brengen, dan kunt u dit laten uitvoeren door de inkoopprofessionals van sZIP.
Feitelijk is een 0-meting van uw inkooporganisatie een inventarisatie van de huidige situatie. Echter met een specifiek doel.

Want vanuit de huidige situatie (IST) kan makkelijk en weloverwogen gekeken worden naar een gewenste toekomstige situatie (SOLL) en hiernaar toegewerkt worden. De bedoeling van een 0-meting is dan ook om inzicht te krijgen in de stand van zaken bij aanvang van een verandering binnen uw bedrijfsvoering. Bij het veranderen van uw inkooporganisatie kunnen we u desgewenst ondersteunen. Onze consultants staan paraat om u daarbij te assisteren.