Inkooporganisatie advies

Uw organisatie gaat veranderen. In de vraagstukken die daarbij spelen eist inkoop in toenemende mate een prominente rol op. Het inrichten van een goede inkooporganisatie is cruciaal om uw organisatiedoelstellingen te behalen. sZIP professionals kunnen op grond van hun kennis en ervaring advies geven…

… over de organisatorische positie van inkoop en de benodigde capaciteit om de inkoopfunctie binnen uw organisatie optimaal te laten verlopen. Verder zijn de professionals bekwaam om het veranderingsproces te begeleiden om de beoogde doelstellingen te realiseren.