Radjes Boejharat

Radjes Boejharat

Radjes Boejharat – OUTnIN
Radjes Boejharat is sinds 2000 werkzaam binnen het vakgebied inkoop. Na de start van zijn inkoop carrière in de private sector voor het Inkoopadvies bureau Compendium heeft Radjes in 2003 de overstap gemaakt naar de semi-publieke sector.

Introductie
Sinds 2011 heeft Radjes zijn eigen inkoopadvieszaak, waar hij sindsdien onafgebroken diverse opdrachten voor verschillende organisatie heeft uitgevoerd. Hij adviseert zowel aan Opdrachtgevers als aan Opdrachtnemers.

Radjes heeft ruime ervaring met het (functioneel) specificeren en Europees aanbesteden in al haar facetten van diensten, leveringen en werken, multidisciplinair en in complexe omgevingen. Hij haalt zijn passie uit het sturen van de inkoopprocessen rondom specificatie, aanbesteding tot en met contractering. Zijn juridische kennis stelt hem in staat om samen met juristen de inhoud van de contract vorm te geven. Door zijn brede ervaringen is hij in staat om belangen van verschillende stakeholders goed in te kunnen schatten en daarop organisatie sensitief in te spelen. Radjes is tevens in staat om aan opdrachtnemerszijde te adviseren bij het opstellen van inschrijvingen op tenders. Kernkwaliteit in dit kader is het doorgronden/opstellen van gunningscriteria (EMVI) ten behoeve van een offerte(aanvraag). Naast eerder genoemde kwaliteiten gaat Radjes’ speciale aandacht uit naar (inkoop) processen, beleid en organisatie en het verbeteren ervan.

Radjes is uw senior inkoopprofessional van de toekomst die perfect weet te acteren op het snijvlak van de business en Inkoop in elke sector. Hij ziet daarom Inkoop als de bedrijfsfunctie die organisaties verder brengt en dan niet uitsluitend uit oogpunt van koste efficiëntie.

Kennis en Ervaring
Radjes heeft zijn ervaring opgedaan bij diverse opdrachtgevers als opdrachtnemers. Aangevuld en versterkt door het het volgen van trainingen en workshops. Recent heeft hij het B-certificaat Best Value behaald. Verder heeft met name het pionieren in het begin van de jaren 2000 met nieuwe geïntegreerde contractvormen en hierop afgestemde procedures heeft Radjes gevormd.

Inkoop gaat ook over mensen, processen en organisatie. In vrijwel alle opdrachten heeft Radjes manager, inkopers, contractmanagers getrained, begeleid en gecoached in het professioneel uitvoeren van hun rol. Dit vond veelal plaats in de context van aanbestedingen maar ook in professionaliseringstrajecten. Ter voorbereiding op de introductie van de Aanbestedingswet 2012 heeft Radjes een aantal seminars in het den lande georganiseerd om loverheden bewust te maken over de consequenties van de wet voor hun inkooppraktijk. Radjes is een fervent aanhanger van digitaal inkopen en heeft bij diverse organisatie digitaal inkopen en contractmanagement gestimuleerd en geïmplementeerd.

Radjes is voor ambitieuze organisaties een gewenste partner omdat hij passie, inlevingsvermogen koppelt met een nimmer aflatende ijver om de doelen van zijn opdrachtgever te bereiken. Ten slotte is het vermeldenswaardig dat Radjes zich als persoon kenmerkt door zijn informele aanpak, gevoel voor humor en interesse in zijn medemensen. Hierdoor wordt hij zeer effectief in een team maar ook in een 1 op 1 relatie.

Een greep uit de werkgevers/opdrachtgevers
NedTrain, Provincie Utrecht, ProRail, Gemeente Leeuwarden, Projectorganisatie Uithoflijn, Drinkwaterbedrijf Oasen, N.V. Nederlandse Gasunie, NEDtrain, Rioned Nederland en diverse MKB bedrijven.

Voor verdere gegevens zie de website www.outnin.nl