Stef Simonis

Stef Simonis

Stef Simonis – SPS Advies
Stef Simonis is sinds 2004 werkzaam binnen het vakgebied inkoop. Na de start van zijn inkoop carrière in de private sector heeft Stef in 2008 de overstap gemaakt naar de publieke sector.

Introductie
Sinds 2011 heeft Stef zijn eigen inkoopadviesbureau, waar hij sinds april 2014 fulltime interim opdracht voor vervuld. Hij adviseert zowel aan Opdrachtgevers als aan Opdrachtnemers.
Stef draagt de zorg voor vormgeving van onderdelen uit het inkoopbeleid en verzorgt de implementatie en borging in de organisatie. Hij is een echte teamspeler. Dit uit zich in het delen van kennis met (inkoop)collega’s, met als doel de (inkoop)organisatie te professionaliseren. Hij heeft binnen diverse overheden geadviseerd aan diverse projecten die op basis van Integrale Project Management (IPM) rollen en ProjectmatigWerken zijn ingericht.
Binnen de functie van inkoopadviseur is hij verantwoordelijk voor het opstellen van grote europese aanbesteding strategieën, contractkeuze adviezen, aanbestedingsdocumenten, zoals selectie- inschrijvings- en contractdocumenten, inkoopplannen, beoordelingsmethodieken en gunningsadviezen. Stef heeft veel ervaring met het opstellen van EMVI gunningscriteria en met gunnen op waarde.
Stef is een praktische eigentijdse senior inkoopprofessional die met zijn doorzettingsvermogen en goede voorbereiding staat voor goede kwaliteit van het door hem opgeleverde werk.

Kennis & Ervaring
Stef heeft zijn ervaring opgedaan bij zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers. Versterkt door het behalen van Nevi 1 en Nevi 2 (tactisch) en het volgen van incompany trainingen en workshops. Gedurende zijn inzet in de publieke sector heeft Stef een indrukwekkende referentielijst met aanbestedingen begeleid, waarbij hij als zelfstandig inkoopadviseur een bepalende rol heeft vervuld. Het projectmatig werken vanuit multidisciplinaire teams is een tweede natuur voor hem. Stef communiceert makkelijk op zowel tactisch als strategisch niveau. Stef draagt zorg voor een goede borging en afstemming binnen zijn projecten. Daarnaast is Stef een echte professional, hij communiceert helder, heeft een rustige grondhouding en is tevens goed in staat om resultaatgericht te werken. Verder heeft Stef als specialiteit om te werken vanuit moderne en innovatieve aanbestedingsvormen, zoals met functionele specificaties (waaronder UAV-gc) en Best Value (BV / Prestatie Inkoop). Per april 2016 is Stef A-gecertificeerd voor de Best Value aanpak. Daarnaast heeft Stef voor een opdrachtgever als projectleider een upgrade begeleid van het software pakket SAP SRM7, hierbij heeft hij verantwoording afgelegd aan 2 stuurgroepen en het bestuur.

Een greep uit de werkgevers/opdrachtgevers
Provincie Noord-Holland, BEL combinatie (gemeente Blaricum, Eemnes en Laren), provincie Utrecht, ingenieursbureau OPUS, gemeente Purmerend en de Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland).