Implementatie regionale contracten

Implementatie regionale contracten en inkoop lokale preventie decentralisaties Zaanstreek Waterland
Door: Karin Reitsma-Hooijmans
karin-reitsma

De Jeugd en AWBZ overeenkomsten zijn generiek ingekocht, er is echter maatwerk nodig voor actuele problematiek, deze wordt door Karin ingekocht en afgestemd met het zorgteam en het breed sociaal loket. Nu pas wordt duidelijk welke taken de gemeente op zich heeft gekregen en hoe deze drie taken zich verstrengelen in elkaar. Inkoop, sociaal rendement, inbesteden, uitbesteden, maatwerk voor een zeer zwakke doelgroep, waarbij niet alleen de gemeente maar ook artsen, ziekenhuizen, rechters en gecertificeerde Jeugd instellingen opdrachtgever zijn. Een boeiende maar ook politiek kwetsbare omgeving waarin Karin zich thuis voelt en goed aard.
Mate van inkoop (politiek) complexiteit op een schaal van 0-10: 8
Mate van complexiteit door organisatie sensitiviteit op een schaal van 0-10: 8
Financiële omvang/contractwaarde: 7 miljoen euro