Nieuwbouw

Project inkoper nieuwbouw Reinier de Graaf Gasthuis Delft
Door: Emo Wiertsema
emo-wiertsema

Het Reinier de Graaf Gasthuis heeft in 2 jaar tijd een compleet nieuw ziekenhuis gebouwd. Voor dit project is een projectteam opgelijnd waarbij Emo verantwoordelijk was voor de begeleiding van inkooptrajecten van medische vaste inrichting en facilitaire inrichting. Een zeer omvangrijke opdracht met een totale spend van ongeveer 50 miljoen euro. Vanaf de behoefte inventarisatie en budgettering is Emo betrokken bij dit traject. Vervolgens zijn per onderwerp PvE’s opgesteld en zijn leveranciers geselecteerd. Dit project kenmerkt zicht door de intensieve afstemming tussen leverancier, specialiseten en aannemer. Emo was hierbij behalve voor inkoopgerelateerde activiteiten verantwoordelijk voor de bewaking van het budget en de planning. Emo rapporteerde direct aan de directeur nieuwbouw. Inhoudelijk betrof dit meubilair, grootkeuken inrichting en medische apparatuur.

Mate van inkoop complexiteit op een schaal van 0-10: 8
Mate van complexiteit door organisatie sensitiviteit op een schaal van 0-10: 8

Financiële omvang/contractwaarde: 50 miljoen euro