Proces- en kosten optimalisatie

Proces- en kosten optimalisatie
Door: Wilco van Regteren
wilco-van-regteren

Situatie
Gedurende mijn opdracht van 18 maanden bij FrieslandCampina heb ik in mijn rol van Global Sourcing Manager Dairy de logistieke organisatie goed leren kennen. Vanwege de toen nog recente fusie van Friesland Foods en Campina van 2,5 jaar ervoor waren er nog diverse inefficiënties in de supply chain. Enkele ervan hadden direct betrekking op de strategische inkoop positie van melkpoeder commodities en specialties, waarvoor ik met 2 andere collega’s wereldwijd verantwoordelijk was.

Aanpak
Ik heb gedurende 6 maanden alle betrokken opco’s (operating companies) herhaaldelijk gewezen op de voordelen van een vroegtijdige en zo realistisch mogelijke forecast.
Vanwege de historie van 2 aparte bedrijven bestonden er veel verschillende specs van dezelfde melkpoeders. Ik heb het project Europese Harmonisatie Specs in het leven geroepen, waardoor er tijd werd vrij gemaakt om, in samenwerking met Quality Assurance, een harmonisatie slag te realiseren.
Tot slot heb ik een voorstel gedaan voor een aanpassing van het takenpakket en de ‘workload’ van de 3 Sourcing Managers.

Resultaat
Als verantwoordelijke voor de melkpoeders die voornamelijk door de Europese opco’s werden afgenomen, was ik beter in staat om een goede positie in de markt te verkrijgen en niet de laatste volumes in een beperkte(re) markt tegen hoge(re) kosten te betrekken.
Ondanks de stroeve deelname van sommige opco’s konden er door de harmonisatie voor diverse poeders al relatief snel betere markposities worden gerealiseerd en vooral het aantal leveringsrisico’s worden beperkt. Mijn voorstel werd goedgekeurd en bij mijn vertrek en overdracht naar de nieuwe Sourcing Manager geïmplementeerd. Hierdoor ontstond er naast een meer evenwichtige operationele verantwoordelijkheid (aantal PO’s en leveranciers) per Sourcing Manager, ook een breder gedragen product- en marktkennis van de commodities en specialties tussen de 3 posities. Tot slot resulteerde dit ook in een strategisch betere, regionale spreiding van zowel leveranciers als opco’s.